Foto: Melker Dahlstrand.
Foto: Melker Dahlstrand.

Se presentationen av Cancerfondsrapporten

Cancer är i hög grad en studie i ojämlikhet. I årets rapport granskar vi hur socioekonomisk status påverkar insjuknande och dödlighet i cancer. Nytt för i år var att vi livesände presentationen på vår Facebook-sida, perfekt för dig som inte kunde vara med på plats eller vill ta del av seminariet i efterhand. 

Flera rapporter och utredningar från de senaste åren pekar på stor ojämlikhet inom svensk sjukvård, men ingenting tyder på att utvecklingen går åt rätt håll.

Under frukostseminariet onsdagen den 21 mars ledde professor och överläkare Jan Zedenius ett samtal om hur vi kan minska skillnaderna, vilka insatser som gjorts för ökad överlevnad och vad vi kan lära oss av det.

Hur rankas Sverige som forskningsland? Vetenskapsrådet har för tolfte gången gjort en jämförelse av hur världens länder och lärosäten utvecklat sin cancerforskning. Trenden är tydlig och inte smickrande för Sverige. Vad får det här för konsekvenser för forskningen, för patienterna och för Sverige? Klas Kärre, professor och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, ledde en diskussion om ämnet. 

I årets rapport riktar vi även ljuset mot livmoderhalscancer, prevention med övervikt och fetma i fokus, aktuell statistik och digitalisering inom cancervården.

Filmklipp från seminariet 

Läs hela Cancerfondsrapporten