Forskarskola

Hur går det egentligen till när grundforskningens resultat omsätts i nya läkemedel, behandlingar, diagnosmetoder och vacciner? Här beskriver vi den typiska processen för utveckling av ett nytt cancerläkemedel.

Hur går det egentligen till när grundforskningens resultat omsätts i nya läkemedel, behandlingar, diagnosmetoder och vacciner? Här beskriver vi den typiska processen för utveckling av ett nytt cancerläkemedel.