Statistik

Artiklar
Publicerad
5 apr 2017

Cancerfallen fortsätter att öka

Antalet cancerfall fortsätter att öka i Sverige, samtidigt finns det cancerformer som minskar i omfattning. Totalt sett minskar risken att dö i cancer något, men det är stora variationer mellan diagnoserna.

Minst var tredje person som lever i Sverige i dag kommer att få ett cancerbesked under sin livstid. Antalet cancerfall fortsätter att öka. Sedan 1970-talet har de mer än fördubblats. Om drygt 20 år, beräknas 100 000 nya fall per år att diagnostiseras. 2015 insjuknade 61 100 personer, det är närmare 600 fler jämfört med året innan.

Ökningen kommer att fortsätta. Risken att drabbas av cancer ökar i takt med stigande ålder. För vissa cancerformer påverkar även socioekonomisk status cancerrisken.

Hudcancer ökar mest

Den cancersjukdom som ökar mest är hudcancer, och det gäller både för den allvarligaste formen malignt melanom och för skivepitelcancer i huden. För alla former av hudcancer är UV-strålning från solen den stora riskfaktorn. Andra cancerformer som ökar är till exempel bröstcancer och lungcancer hos kvinnor.

Samtidigt finns det cancerformer som minskar, exempelvis magsäckscancer och lungcancer hos män. Bidragande orsak till minskningarna anses vara mer exakt diagnostik, hygienisk hantering av livsmedel och tillgång till läkemedel mot magsårsbakterien helicobakter pylori, samt en minskad andel män som röker.

Risken att dö i cancer minskar

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att avlida i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder vilket gör att utredningar kan gå snabbare och behandling därmed sättas in tidigare. Behandlingarna vid cancersjukdom har även blivit effektivare.

Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancersjukdomar. Vid till exempel bukspottkörtelcancer är den relativa 10-årsöverlevnaden endast 3,3 procent för män och 4,4 procent för kvinnor. Samtidigt lever mer än 95 procent av de män som får testikelcancer tio år efter diagnos och behandling.

Lungcancer har ett eget kapitel i årets rapport. Läs mer här
Foto: Colourbox

Lungcancer tar flest liv

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år. Totalt avled 22 422 personer, 10 691 kvinnor och 11 731 män av cancer år 2015. 

Lungcancer är den cancerform som tar flest liv. Dödligheten har sedan 1980-talet stadigt minskat bland män. Men för kvinnor började dödligheten i lungcancer öka under samma period. Sedan mitten av 2000-talet har den dock planat ut något. Dödligheten är nu i det närmaste på samma nivå för båda könen.

Dock skiljer sig dödligheten stort bland personer med olika utbildningsnivå. Mer än dubbelt så många personer med bara grundskola som högsta utbildningsnivå avlider i lungcancer jämfört med personer med eftergymnasial utbildning.

Läs hela kapitlet Statistik som pdf

Cancerfondsrapporten 2017

Regionala cancercentrum har medfört många förbättringar inom cancervården. Samtidigt är vården satt under stark press med bland annat personalbrist som ett akut problem. Antalet cancerfall fortsätter öka. För att hantera situationen krävs både snabba lösningar och en långsiktig strategi.

Läs hela Cancerfondsrapporten 2017

Ladda ner rapporten som pdf eller beställ ett exemplar.