Artiklar
Publicerad
17 okt 2017

Varför behövs Rosa Bandet-kampanjen?

Varje år får över 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor i Sverige – cirka 8 000 drabbas varje år. I dag överlever åtta av tio av de kvinnor som drabbas men på 1980-talet var det sex av tio. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat tack vare forskningens framsteg. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Vi arbetar för att färre ska drabbas och fler överleva. Men för att nå dit krävs det en intensiv satsning på forskning och forskningen kräver resurser för att lyckas. Med hjälp av Rosa Bandet-kampanjen samlar vi in pengar till svensk cancerforskning, sprider kunskap om bröstcancer och hur man kan minska sin risk att drabbas av cancer, samt bedriver påverkansarbete för en bättre cancervård.

Alla bidrag är viktiga om vi ska kunna besegra cancer

Rosa Bandet-kampanjen har blivit en internationell folkrörelse som samlar det engagemang privatpersoner, företag och organisationer har för cancerfrågan. Engagemanget från våra sponsorer och samarbetspartners är viktigt och avgörande. De hjälper oss att sprida kunskap om cancer och samla in pengar till forskningen. Tack vare samarbeten med företag, privatpersoner och organisationer samlade vi in 81 miljoner kronor under Rosa Bandet-kampanjen 2016. Företagssamarbeten stod för merparten av insamlingen. Sponsorernas insamling sker främst genom försäljning av rosa band och rosa produkter.

Företagens rosa produkter

I Cancerfonden Rosa Bandet-kampanj 2017 ingår det drygt 200 rosa produkter. Cancerfonden är rådgivande i vilka varor som sponsorerna lyfter under Rosa Bandet-kampanjen, men det är företagen som gör det slutgiltiga valet. Alla produkter i kampanjen granskas av Cancerfondens vetenskapliga sekretariat för att säkerställa att de inte innehåller cancerogena ämnen som kan skada konsumenten. Det är företagens ansvar att säkerställa att produktionen har skett under hållbara förhållanden och att produkterna förhåller sig inom Livsmedelsverkets gränsvärden.

När det gäller påståenden om kost och framför allt socker, är viktigt att lyfta att det inte finns entydiga vetenskapliga belägg för att intag av socker, av personer med normal reglering av blodsockernivåer, påverkar cancerrisken eller överlevnaden vid cancer. Cancerfonden rekommenderar en sund och balanserad kost. En sådan kan innehålla socker, men i måttliga mängder. Den exakta gränsen för måttligt sockerintag är svår att fastställa men enligt europeisk kodex för cancerprevention räknas produkter med en sockerhalt över 15 procent som sockerrika. För att en produkt ska få vara en del av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj kräver vi att sockerhalten inte överstiger gränsvärdet på 15 procent. 

Två organisationer bedriver Rosa Bandet-kampanjen

Rosa Bandet-kampanjen drivs av två organisationer, Cancerfonden och Bröstcancerföreningars riksorganisation, BRO. Dessa blir ofta sammanblandade som avsändare. Både organisationerna säljer rosa band men har olika riktlinjer vad gäller företagssamarbeten och bedriver olika verksamheter. Det finns därför många rosa produkter som säljs ute i handeln som inte är en del av Cancerfondens kampanj men ändå ingår i Rosa Bandet som stort. Det finns även företag som engagerar sig i kampanjen och säljer rosa varor utan att ha förankrat det hos organisationerna som bedriver kampanjen. Cancerfonden kan därför endast svara för de rosa varor som ingår i deras sponsorsamarbeten.

Vart går pengarna som samlas in?

Cancerfonden finansierar den främsta cancerforskningen i Sverige och bakom anslagsutdelningen ligger en gedigen urvalsprocess. Pengarna som samlas in under Rosa Bandet-kampanjen är inte öronmärkta för bröstcancerforskning utan delas ut till de bästa forskningsprojekten i nationell konkurrens, oavsett cancerform. Vi vill vara tydliga med att inga vinstintressen påverkar vilka forskningsprojekt som får anslag av Cancerfonden. Alla ansökningar om forskningsanslag granskas noggrant av Cancerfondens forskningsnämnd, som tillsammans med nio prioriteringskommittéer bedömer kvalitén i projekten. Det finns med andra ord inga vinstintressen som påverkar urvalsprocessen eller andra former av jävsituationer. 

Att besegra cancer är ingen lätt uppgift och inget som vi kan göra på egen hand. Cancerfonden är beroende av alla krafter i samhället för att lyckas. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har organisationen delat ut närmare 10 miljarder kronor till svensk cancerforskning. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än. Engagemanget från privatpersoner, företag och organisationer är viktigare än någonsin. 

Presskontakt

Agnes Palinski, PR &Press-ansvarig
E-post: agnes.palinski@cancerfonden.se
Telefon: 076-814 74 43

Visa fler