Artiklar
Publicerad
20 okt 2015

Tre vanliga myter om att delta i en klinisk studie

Det finns en del myter om hur det som cancerpatient är att delta i en klinisk studie. Här tar vi reda på sanningen om de tre vanligaste missuppfattningarna.

1. Jag missar en fungerande behandling och riskerar att få sockerpiller om jag går med.

Nej! En vanlig missuppfattning är att man riskerar att bara få ”sockerpiller”, placebo, om man deltar i en klinisk studie. Det vore oetiskt. Som cancerpatient får du alltid antingen standardbehandling för din diagnos eller en ny kombination av behandlingar, till exempel tillägg av ett nytt läkemedel. Ingen blir utan behandling.

Vid många kliniker finns en eller flera särskilda forskningssjuksköterskor som håller löpande kontakt med dig som patient i de studier som görs. Effekterna av behandlingen följs noggrant och du som patient har god tillgång till stöd och råd. Även där det inte finns särskilda forskningssjuksköterskor följs du som patient som deltar i en klinisk studie noga under och efter behandlingen.

2. Om jag går med i en studie är jag tvungen att fortsätta även om jag upplever stora bieffekter eller obehag.

Nej! Självklart ska du vara trygg i att tacka ja med vetskap om att du kan avsluta om du upplever obehag. Du kan alltid avsluta din medverkan och om du lämnar studien så får du standardbehandling.

3. Jag får sämre behandling om jag tackar nej till att delta.

Nej! Om du inte vill delta får du en fortsatt god och säker vård och du blir inte behandlad sämre för att du inte vill delta. Sjukvården har full respekt för om du inte vill ingå i en studie.

Forskning där patienter ingår i studier är nödvändig för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. I praktiken skulle vi inte ha dagens målstyrda läkemedel, nya metoder för diagnostik, strålbehandling eller avancerad kirurgi om det inte vore för den patientnära forskningen.

Cancerfonden vill att 20 procent av alla som drabbas ska få möjlighet att ingå i en klinisk studie. Det innebär att det måste finnas förutsättningar på sjukhusen för att genomföra dem. Men också att du som cancerpatient känner till din möjlighet att få delta i en studie och vågar tacka ja om du blir erbjuden det.

Läs gärna mer om hur det är att delta i en forskningsstudie.

Visa fler