Artiklar
Publicerad
10 okt 2016

Ny undersökning från Cancerfonden

Undersökningen visar att det råder alarmerande brist på bröstradiologer och mammografisjuksköterskor i hela landet. Många verksamma bröstradiologer har uppnått pensionsålder och nyrekryteringen haltar.

För att mammografiverksamheterna ska klara sitt uppdrag arbetar personalen övertid och förlitar sig på pensionerade eldsjälar. Situationen är ohållbar och problemet med personalbristen måste lösas.

Välkommen till Rosa Bandet frukostseminarium 12 oktober 2016

Anmälan till aina.tornblom@cancerfonden.se

Moderator: Jan Zedenius, biträdande vetenskaplig sekreterare, Cancerfonden

07:30-08:00 Frukost

08:00-08:05 Välkommen
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden

08:05-08:20 Undersökningens reslutat
Maria Nettersant, Axand

08:20-08:50 Paneldiskussion
Agneta Karlsson (S), statssekreterare Socialdepartementet Dag Larsson (S), ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation Ella Bohlin (KD), landstingsråd Stockholms läns landsting Karin Leifland, ordförande SFBR, Svensk Förening för Bröstradiologi

08:50-09:00 Summering
Jan Zedenius, Cancerfonden

09:00 Avslut

Visa fler