Artiklar
Publicerad
24 sep 2012

Lovande läkemedel mot HER2-positiv bröstcancer

Den nya antikroppen pertuzumab mot HER2-positiv bröstcancer har hittills gett goda resultat och prövas nu i kliniska studier med patienter i Sverige. Även flera andra lovande läkemedel mot olika typer av bröstcancer är under utveckling.

Omkring en femtedel av alla bröstcancerfall är HER2-positiva, en aggressiv sjukdomsform som tidigare hade dålig prognos. Antikroppen trastuzumab (Herceptin) är numer standardbehandling vid denna form av bröstcancer och har förbättrat prognosen.

Nu visar forskning att en ny antikropp, pertuzumab, kan ge ytterligare förbättringar av prognosen. Pertuzumab har i en stor studie getts som tillläggsbehandling till trastuzumab och cytostatika vid HER2-positiv, spridd bröstcancer. Pertuzumab förlängde tiden till försämring i sjukdomen med ett halvår i denna utsatta patientgrupp. Resultaten är så bra att den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration, FDA, beslutade att snabbehandla ansökan om registrering av pertuzumab.

Nya kliniska prövningar pågår, bland annat i Sverige.

– Det här är ett läkemedel som är starkt på gång och verkar mycket lovande, säger överläkare Elisabet Lidbrink som arbetar med bröstcancer vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Inte minst positivt är att pertuzumab är en väldigt ”snäll” behandling med få biverkningar. Det är tacksamt när man hittar sådana mediciner.

Ett annat preparat som är på väg att tas fram mot HER2-positiv bröstcancer går under arbetsnamnet TDM-1. Forskarna har lyckats koppla på en liten cytostatikamolekyl på antikroppen trastuzumab (som används i Herceptin). Eftersom antikroppen binder till cancertumören ger läkemedlet dubbla effekter – dels antikroppens sjukdomsdämpande effekt, dels den celldödande effekten av cytostatikamolekylen.

Ytterligare ett läkemedel som Elisabet Lidbrink räknar med kommer att innebära en viktig förbättring av behandlingen vid bröstcancer är everolimus (Afinitor). Preparatet är redan godkänt för behandling av cancer i njurar och bukspottkörtel. I stora studier har det kunnat mer än fördubbla tiden till försämring av sjukdomen för kvinnor med spridd bröstcancer av den typ som kallas hormonpositiv.

Tillverkaren har ansökt om att få preparatet registrerat även för bröstcancerbehandling. De flesta bröstcancerpatienter vars sjukdom sprider sig till exempelvis skelett, lever och lungor har tumörer som blir stimulerade att växa av kvinnligt könshormon. Man ger antihormonell tablettbehandling som bromsar denna process, men så småningom blir tumörerna motståndskraftiga, resistenta, mot denna behandling. Resistensen har förknippats med överaktivering i signalvägen för m tor, ett protein som reglerar blodkärlstillväxt i tumören, cancercellernas ämnesomsättning och deras möjligheter att dela sig. Afinitor hämmar detta protein.

– Det är glädjande att vi får ett läkemedel som ger en påtaglig förbättring för dessa kvinnor, säger Elisabet Lidbrink.

Text: Helene Wallskär
Ur Rädda Livet nr 3, 2012

Visa fler