Artiklar
Publicerad
20 feb 2013

Forskar för bättre cancerbehandling

Han har kallats supertalang och stjärnforskare, men verkar på sin höjd förstrött intresserad av frågor om sin egen snabba väg till professorsjobbet. Kristian Pietras vill hellre tala om möjligheterna och utmaningarna som han möter i forskningslaboratoriet.– Jag är en vetenskapsnörd, säger han.

Kristian Pietras och hans forskargrupp fokuserar på det som kallas mikromiljön i cancertumörer. Det betyder att de intresserar sig mer för samspelet mellan de olika celltyperna i en tumör än för vad som i detalj sker i cancerceller.

Att bidra till nya och bättre behandlingar som kan hjälpa cancerpatienter är, framhåller han, det övergripande målet.

– Men det tänker jag inte på varje morgon. Det som driver mig framåt i mitt arbete är nyfikenheten, att få göra saker som ingen annan har gjort och se hur det blir.
– Jag anser att tumörers mikromiljö än så länge är ett underutnyttjat område i cancerforskningen.

Det finns många andra celltyper än cancerceller i en tumör och cancercellerna är beroende av de andra cellerna. Kan man påverka samspelet mellan celltyperna så har man möjlighet att påverka tumören och dess spridning.

Kristian Pietras är internationellt känd och har bland annat arbetat vid University of California, San Francisco, USA, där han gjorde sin post doc, det vill säga tjänst efter doktorsexamen. Han har fått ett flertal vetenskapliga utmärkelser, i fjol bland andra det prestigefyllda Anders Jahre-priset som delas ut av Oslo universitet.

Efter sju år vid Karolinska Institutet i Stockholm rekryterades den framgångsrike, unge forskaren (38 år) förra året till Lunds universitet och utnämndes till professor i molekylär medicin. Det innebar bland annat att han lämnade den tjänst för yngre forskare, finansierad av Cancerfonden, som han då hade haft i tre år.

Kristian Pietras och hans familj flyttade till Lund. Där kommer han och hans medarbetare att skapa ett center för cancerforskning inom den nya satsningen Medicon Village. Medicon Village är en ”life science-by” som ska samla forskare, innovatörer och företagare med inriktning på medicin och hälsa.

Kristian Pietras har stora förväntningar på forskningsframtiden i den nya miljön.

– Här kommer att finnas en berikande närhet till cancervården, biotekniksektorn och till högteknologiska möjligheter. Det blir en unik miljö, säger han.

Ett av de lovande forskningsspår som Kristian Pietras forskargrupp nu följer kan leda fram till läkemedel som hjälper till att hindra cancertumörer från att sprida sig i kroppen.

För att en modertumör ska kunna ge upphov till dottertumörer på andra ställen i kroppen, måste cancerceller från modertumören ta sig in i blod- och/eller lymfbanorna. Först när de lyckats med det kan cancercellerna transporteras till nya organ och börja utveckla nya tumörer. Forskargruppen kartlägger därför hur det går till när cancerceller tar sig in genom en blodkärlsvägg.

– Syftet är att hitta sätt att hämma dessa processer och ”låsa in” cancercellerna i primärtumören, förklarar Kristian Pietras.

Ett ämne som forskarna har sett är viktigt för att reglera cancercellers inträde i blodkärl är proteinet endoglin. Gruppens försök har visat att avsaknad av endoglin i blodkärlsceller gör det lättare för cancerceller att nå blodbanan.

De cancerceller som hittills använts i försöken är bröstcancer- och lungcancerceller samt celler från neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln. Forskarnas hypotes är att betydelsen av endoglin för att nå blodbanan är något som gäller vid de flesta cancersjukdomar.

Nu fortsätter studierna för att hitta substanser som stärker blodkärlens inneboende barriärfunktion och som kan utvecklas till cancerläkemedel. En lovande möjlighet verkar vara att kombinera sådan behandling med cancermediciner som redan används för att hindra bildning av blodkärl i cancertumörer.

Den senare typen av mediciner kallas angiogeneshämmare (angiogenes=bildning av blodkärl). När de först lanserades var förhoppningarna stora, men tyvärr har det visat sig att cancertumörer ofta på bara några månader kan bli motståndskraftiga mot behandlingen.

– Cancertumören är en formidabel fiende med sin enorma förmåga att anpassa sig till förändringar, säger Kristian Pietras.

Hans forskargrupp har dock funnit att det går att förlänga effekten av angiogeneshämmare genom att kombinera dem med blockad av endoglin.

– Det är lovande resultat som kan bli nya bitar i det stora pusslet för att hitta fler och mer effektiva behandlingar av cancersjukdomar.

Text: Helene Wallskär
Ur Rädda Livet nr 1, 2013

Visa fler