Generalsekreteraren har ordet

2020 var inte som något annat år. Covid-19 lamslog en hel värld och är självklart också den enskilt största faktor som påverkade Cancerfondens verksamhet under året.

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden. Foto: Klas Sjöberg

Hittills har vi i Sverige klarat oss relativt väl sett till ekonomiska och sociala konsekvenser. Men mina tankar är hos alla dem som förlorat nära och kära i en sjukdom som för flertalet var okänd när vi trädde in i det nya året. Vi har inte heller varit förskonade från ökad arbetslöshet, uppskjuten vård och social isolering.

Att givarviljan och engagemanget hos alla de privatpersoner och företag som väljer att stödja Cancerfonden har stått emot dessa svåra utmaningar gör mig både tacksam  och stolt. 

Få kunde, under vårens nedstängningar, ana att vi vid årsskiftet skulle stå starkare jämfört med föregående år. Med intäkter på hela 875 miljoner kronor har Cancerfonden kunnat ta beslut om att dela ut 801 miljoner kronor till den svenska cancerforskningen, en nivå som vi tidigare aldrig kommit upp till.

Covid-19-året har tydliggjort hur viktig den fysiska arbetsgemenskapen är.

Cancerfonden hade redan innan pandemin byggt upp en organisation som snabbt skulle kunna anpassa sig till hastiga förändringar. Pandemin har varit en ovälkommen stresstest som visar att vi är en organisation som klarar exceptionella utmaningar.

Lyckosamt, under de omständigheter som varit, är exempelvis implementeringen av ett målstyrt arbetssätt med digitala verktyg och ett nytt aktivitetsbaserat kontor. Eftersom kontoret är anpassat för ett flexibelt arbetssätt kunde det under våren snabbt tömmas för hemarbete, utan märkbart effektivitetstapp.

Med detta sagt – hemarbete fungerar bättre för vissa än för andra. Covid-19-året har tydliggjort hur viktig den fysiska arbetsgemenskapen är.

Oavsett covid-19 dör årligen fler än 20 000 personer av cancer i Sverige.

Hur har då den starka belastningen i sjukvården påverkat livsnödvändig cancervård? För att få svar på detta genomförde Cancerfonden under våren en granskning tillsammans med internationella revisions och konsultfirman EY. 

Lyckligtvis konstaterar rapporten att cancervården, under en period av aldrig tidigare skådad press, ändå lyckades ställa om utan några större konsekvenser för den medicinska kvaliteten eller effekten. Men pausade screeningar och färre besök i primärvården innebär även fortsättningsvis risk att upptäckt av cancer försenas och att vårdskulden växer.

Vi kommer därför följa upp detta arbete när pandemin nu gått in i en andra och tredje våg. Kopplat till att covid-19 tar resurser från i princip alla samhällsutmaningar är det viktigare än någonsin, för mig och mina medarbetare, att bidra till att Cancerfonden inte förlorar riktning. 

Vårt uppdrag och vår vision är att besegra cancer och när delar av Sverige stängt ned så har cancern inte tagit någon paus. Alldeles oavsett covid-19 dör årligen fler än 20 000 personer av cancer i Sverige.

Ska vi besegra cancer krävs det, precis som i kampen mot covid-19, internationellt samarbete.

Men ska jag se något positivt med detta virus är det att det påminner om forskningens kraft. På mindre än ett år har vi fått fram väl fungerande vaccin som räddar liv. Och olika typer av forskning korsbefruktar varandra. Mycket av senare års cancerforskning har exempelvis varit inriktad på frågor om kroppens immunförsvar.

Dessa forskningssatsningar har genererat viktig grundkunskap om immunsystemet som nu kommer till användning i forskningen om covid-19.

Och ska vi besegra cancer krävs det, precis som i kampen mot covid-19, internationellt samarbete. Inte minst den europeiska cancersjukvården står inför stora utmaningar med otillräckliga ekonomiska resurser för att svara mot de behov och utmaningar som växer snabbt.

Från djupet av mitt hjärta vill jag tacka alla er som i denna svåra tid bidragit till Cancerfondens bästa resultat någonsin.

I en gemensam plan presenterade därför Cancerfonden i augusti, tillsammans med European Academy of Cancer Sciences och cancerorganisationer från femton europeiska länder, rekommendationer för internationellt koordinerad forskning kring cancer. Rekommendationerna riktas till styrelsen för EU:s satsning Cancer Mission. Stort tack, till alla som bidragit.

Avslutningsvis, vill jag från djupet av mitt hjärta tacka alla er som i denna svåra tid bidragit till Cancerfondens bästa resultat någonsin. Kanske är det till och med så att allt det svåra som hänt under detta år medverkat till att föra oss lite närmare varandra?

Ulrika Årehed Kågström,
Generalsekreterare Cancerfonden

Ladda ner vår årsberättelse

Nedan finns årsberättelsen i sin helhet som pdf-format. Du kan också beställa ett tryckt exemplar. 

Ladda ner och läs online

Beställ tryckt årsredovisning

Det här gör vi också

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.