Stöd och engagemang

Vi gör det lättare att bidra till cancerforskning

Viljan att stödja välgörenhetsorganisationer har ökat varje år sedan 2008. Fram till 2017 
ökade den totala summan med nästan 50 procent. Statistiken för 2018 visar en viss 
tillbakagång, men den genomsnittlige givaren skänker mer än 1 000 kronor per år.

Statistiken kommer från Orvesto Passion, en undersökning från Kantar Sifo. Samma rapport visar 
att Cancerfonden är en av Sveriges mest kända och viktigaste välgörenhetsorganisationer, med en verksamhet som människor vill stödja ekonomiskt. Undersökningen visar också att Cancerfonden är den organisation som är bäst på att omvandla kännedom till givande.

En man och en kvinna håller varandra i handen medan de springer upp för en backe i rosa t-shirt.

För att vi också fortsättningsvis ska förtjäna denna position jobbar vi löpande med att utveckla verksamheten. Vi vill kunna möta givarnas behov och önskemål och ha en så effektiv och högkvalitativ verksamhet som möjligt. 

Testamenten är avgörande 

Eftersom Cancerfonden är en ideell organisation utan statligt stöd, är vi helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag, och testamenten är den enskilt största gåvoformen till Cancerfonden.

En testamentsgåva kan exempelvis vara kontanter, värdeföremål, aktier, fondandelar eller fastigheter. Många väljer att testamentera delar av sina tillgångar till ett gott ändamål.

Vi är tacksamma för alla testamenterade gåvor – stora som små. Under 2018 tog Cancerfonden emot gåvor genom testamente till ett värde av 294 miljoner kronor..

Vi är tacksamma för alla testamenterade gåvor – stora som små. 

Tidigare har alla testamenten hanterats manuellt vilket har varit tidskrävande, och vi har identifierat detta som ett område som måste förbättras. Under 2018 inledde vi ett arbete för att ta fram 
ett digitalt stöd för att effektivisera handläggningen av testamenten. Effektiviseringen innebär kortare handläggningstider, vilket gör att pengarna snabbare gör nytta.

Enklare för fler att bidra 

En av våra viktigaste insamlingsformer är våra trogna månadsgivare – och den enskilt viktigaste aktiviteten för att attrahera nya givare är den direktsända insamlingsgalan i TV4.

Nu har vi gjort det lättare att bli månadsgivare i och med att vi gjort det möjligt att signera auto-
giroavtal med mobilt bank-ID. Detta leder till en mer effektiv process för oss och att andelen som fullföljer löftet under insamlingsgalan har ökat.

Programledarna Tilde de Paula Eby och Bengt Magnusson står på en scen under Cancerfondens gala Tillsammans mot cancer.
Programledarduon Tilde de Paula Eby och Begnt Magnussson. Foto: Carlos Zaya

Många vill engagera sig genom att starta en egen insamling på cancerfonden.se. Under 2018 startades inte mindre än 1 101 personliga insamlingar inom kategorierna minnesinsamling, gratulationsinsamling, egen insamling och rosa insamling.

En äldre man och en pojke sitter tillsammans på en bänk mot havet.

Vem ärver dig?

Nytt för 2018 är att vi har tagit fram ett verktyg som, baserat på din familjesituation och arvsordningen, visar vem som ärver dig enligt lag, och om du behöver skriva testamente för att säkerställa att arvskiftet blir som du vill.

Mer om varför det är viktigt med testamente

Företagen som gör skillnad

Tillsammans med oss har företag möjlighet att engagera sig i 
en livsviktig fråga och göra skillnad på riktigt.

Vårt samarbete med företagen ger oss bättre förutsättningar att sprida kunskap och bidra till Sveriges främsta cancerforskning.

Cancerfonden har två företag som har engagerat sig som huvudpartner: ICA och Skandia. De är en mycket viktig del i vårt arbete för att besegra cancer. Genom deras rikstäckande kanaler hjälper de oss att samla in pengar till svensk cancerforskning och att sprida kunskap om cancer och prevention.

Som huvudpartner kan vi tillsammans med Cancerfonden bidra till mer forskning och kunskap

– Jag tror vi alla vill leva ett rikt liv – med alltifrån god hälsa, vänskap, tryggt samhälle till en god ekonomi som skapar trygghet och gör att vi kan satsa på våra drömmar. Som huvudpartner kan vi tillsammans med Cancerfonden bidra till mer forskning och kunskap om livsviktiga frågor, säger Frans Lindelöw som är koncernchef på Skandia.

stolt samarbetspartner till Rosa Bandet

– På ICA är vi sedan många år tillbaka stolt samarbetspartner till Rosa Bandet. Vi har för varje år utökat vårt engagemang i kampanjen med målet att bidra med så mycket pengar som möjligt till cancerforskningen, säger Peter Hägg som är ICA:s varumärkeschef Hälsa, Hållbarhet.

Engagerar personal och kunder 

Inom Rosa Bandet-kampanjen har företag möjlighet att engagera sin personal och sina kunder genom produktkopplad insamling och kunskapsspridning. Ett annat sätt att visa sitt engagemang är genom att bli företagsvän i Rosa Bandet-
kampanjen.

Vi har ett 20-tal engagerade företagssamarbeten i Rosa Bandet-kampanjen. 

Varje samarbetspartner är viktig för Cancerfonden och ett samarbete kräver att båda parter väljer varandra. Det vi söker hos våra samarbetspartners är någon som vill vara med och besegra cancer. Någon som har en stabil och långsiktig ekonomisk utveckling, samt ett hållbart perspektiv på såväl samhälle som affärsverksamhet. 

Cancerfondens Rosa Bandet-figurmärke som består av blå text i en cirkel med ett rosa generiskt band mot rosa bakgrund.

Vill ert företag vara med i kampen mot cancer?

Just nu är vi särskilt intresserade av företag med hälsofokus. Välkommen att kontakta oss: foretag@cancerfonden.se

Bli samarbetspartner

Som företag kan ni göra stor skillnad i vår gemensamma kamp mot cancer – i dag och i framtiden Ni kan bidra till ökad insamling till svensk cancerforskning samt hjälpa till att sprida kunskap.

Ert stöd och engagemang i en fråga som berör många, ger er unika möjligheter att öka värdet på ert varumärke och att få fler lojala kunder och medarbetare. Samarbetet ger er som företag en plattform att bygga er egen marknadsföring och kommunikation på, både internt och externt. Ert engagemang i en sakfråga som berör alla innebär ett riktigt samhällsengagemang.

Läs mer om att bli samarbetspartner

Bli företagsvän

Välj mellan olika marknadsföringspaket, som ­gäller i ett år, från 5 000 kronor. Som företagsvän får ni bland annat banners till er webbplats och vårt digitala nyhetsbrev.

Beställ direkt på här eller ring 020-59 59 59