Prevention

En tredjedel av all cancer kan förebyggas

Redan på 1950-talet kunde forskarna konstatera att det fanns ett samband mellan rökning och cancer. I dag vet vi att det finns många fler levnadsvanor som ökar risken för cancer. På samhällsnivå kan minst en tredjedel av all cancer förebyggas.

Cancerfonden arbetar långsiktigt för att färre ska drabbas av cancer, både genom att påverka politikerna att fatta rätt beslut och genom att påverka människors levnadsvanor.

Genom att inte röka, ha en hälsosam vikt genom livet, undvika solen mitt på dagen, avstå alkohol eller dricka måttligt, vara fysiskt aktiv och äta hälsosamt minskar risken att drabbas av cancer.

Rökning

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Att inte röka är därför det bästa man kan göra för att minska sin risk att få cancer. 

En kvinna som bryter isär en cigarett.

Trots att rökningen minskat i omfattning de senaste 40 åren lockas varje år tiotusentals ungdomar att börja röka. Många av dem fortsätter i vuxen ålder och utsätter sig därmed för en extremt hög risk att drabbas av exempelvis lungcancer och andra rökrelaterade sjukdomar.

Fler rökfria miljöer 

Cancerfonden har länge arbetat för en skarpare tobakslagstiftning för att skydda unga och begränsa antalet nya rökare. När riksdagen i december 2018 beslutade om en ny tobakslag var det en stor framgång för Cancerfonden.

Den nya lagen innebär att fler miljöer blir rökfria såsom uteserveringar, busshållplatser och lekplatser och att elektroniska cigaretter inkluderas i rökförbudet. Det införs även en tillståndsplikt för att få sälja tobak. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2019.

Den nya tobakslagen är ett viktigt steg på vägen.

Tyvärr utelämnas exponeringsförbud för tobaksprodukter, en av de mest effektiva åtgärderna för att minska användningen av tobaksprodukter bland unga, i den nya lagen. Detta trots att det är en vetenskapligt erkänd åtgärd som förespråkas av WHO.

Ett exponeringsförbud skulle innebära att tobaken istället för att exponeras i öppet i butik skulle förvaras i stängda skåp eller under disk. 

– Den nya tobakslagen är ett viktigt steg på vägen, men når inte hela vägen fram. Vi hade gärna sett ett exponeringsförbud för tobaksprodukter, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Solvanor

Antalet hudcancerfall har ökat kraftigt de senaste 50 åren. I och med att antalet äldre ökar är det fler som utvecklar hudcancer. Dessutom har solvanorna förändrats. Det finns ett tydligt samband mellan antalet semesterresor till sydliga länder och andelen som drabbas av malignt melanom – den hudcancerform som över 500 personer avlider av varje år.

Det finns även ett tydligt samband mellan solariesolande och hudcancer. 

Sverige fick den 1 september 2018 en 18-års åldersgräns för att sola solarium; ett viktigt steg för att förebygga hudcancer och något som Cancerfonden har arbetat för i många år.

Matvanor

Hälsosamma matvanor minskar risken för cancer och även för andra vanliga sjukdomar och tillstånd såsom hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes samt övervikt och fetma. Hälsosamma matvanor kan se ut på många sätt, men grunden är att låta fullkorn, baljväxter (linser, bönor och ärtor), grönsaker och frukt ta plats på tallriken varje dag. Helst vid varje måltid.

Grönsaker som ligger på en skärbräda i trä.
Hälsosamma matvanor kan minska risken för cancer. Foto: Melker Dahlstrand

Kunskapen om att våra matvanor påverkar risken att få cancer är låg, något Cancerfonden arbetar med att förändra, tillsammans med andra och på egen hand. Till exempel genomförde vi ett kunskapsseminarium i Almedalen med fokus på en hälsosam kost tillsammans med vår samarbetspartner ICA.

Även på samhällsnivå behöver det göras mer. Goda vanor sätts tidigt – därför arbetar Cancerfonden bland annat för en skärpning av lagstiftningen gällande marknadsföring för ohälsosam mat riktad mot barn samt skatt på sockersötade drycker.

Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden, i blå kavaj mot en grön lummig bakgrund.
Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden. Foto: Malin Norlén

Regeringen har sagt att de påverkbara hälsoklyftorna i Sverige ska vara borta inom en generation. Nu krävs det att man går från ord till handling.

Fysisk aktivitet

Sambandet mellan fysisk inaktivitet och ökad risk för cancer är vetenskapligt belagt. Det moderna samhället med mindre fysiskt ansträngande arbeten och stillasittande fritid slår hårt mot folkhälsan. En halvtimmes fysisk aktivitet om dagen kan ge stora fördelar på både samhälls- och individnivå. 

Under våren och hösten 2018 var Cancerfonden på turné och besökte Linköping, Örebro, ­Kalmar, Sundsvall och Helsingborg för att sprida kunskap om cancer och träning.

En kille i 9-årsåldern som ler när han  spelar basket.
Sambandet mellan fysisk inaktivitet och ökad risk för cancer är vetenskapligt belagt. Foto: Melker Dahlstrand

Vid seminarierna presenterade tre forskare den senaste kunskapen om kopplingen mellan träning och cancer för att förebygga cancer, som ett stöd under behandling samt efter behandling. Cancerfondens ambassadörer Magdalena Forsberg och Pamela ­Andersson Alselind berättade om vardagsmotion.

Under året har vi även inspirerat till mer fysisk aktivitet tillsammans med olika samarbetspartners som Generation Pep, Lidingöloppet och Skandia. Under Almedalsveckan arrangerade vi tillsammans med Skandia Almedalsloppet samt seminariet Fysisk aktivitet för en bättre hälsa.

Alkohol

För att minska risken att drabbas av cancer är det bäst att inte dricka alkohol alls. All alkoholkonsumtion ökar risken för flera olika cancerformer och det finns ingen säker alkoholkonsumtion med avseende på cancerrisk. Ju högre intag, desto större är risken.

Ju högre intag, desto större är risken.

Kopplingen mellan alkohol och cancer är som starkast när det gäller cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, bröst, tjock- och ändtarm samt lever.

Det är mycket positivt att folkhälsoarbetet har lett till att andelen unga som dricker alkohol sjunker. Samtidigt ser vi att andra grupper i samhället inte följer samma positiva utveckling. Att upprätthålla en restriktiv alkoholpolitik och arbeta med effektiva insatser och regleringar är fortsatt viktigt.

Övervikt

Andelen överviktiga personer i Sverige har fördubblats sedan början av 1980-talet, bland annat på grund av ökad konsumtion av läskedrycker, mer tid framför tv och dator samt att den naturliga rörelsen till stor del byggts bort i samhället.

De tydligaste sambanden mellan övervikt och cancerrisk gäller cancer i tjock- och ändtarm, matstrupe, njure, äggstockar, bukspottkörtel, gallblåsa och livmoder.

Övervikt är den näst största förebyggbara riskfaktorn för cancer, därför är det angeläget att vända utvecklingen med stigande antalet personer med övervikt och fetma. En hälso­sam kost och fysisk aktivitet är förutsättningar för att bibehålla eller uppnå en hälsosam vikt.