Tack!

Stolt över ett fantastiskt år

Aldrig förr har vi tillsammans kunnat satsa så mycket resurser på den främsta cancerforskningen.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Vi är inte där än, men dagen närmar sig då de flesta som drabbas av cancer blir botade och där de som inte blir det, ändå kan leva ett långt liv med livskvalitet. Detta manifesteras i 2018-års Nobelpris i medicin. James Allison och Tasuko Honjo belönas för upptäckten om hur man kan utnyttja immunsystemets inneboende förmåga att attackera cancerceller.

Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare, står utomhus i en rosa klänning
Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare. Foto: Malin Norlén

Resultatet av deras forskning, immunterapi, har bokstavligen talat gett livet tillbaka för tusentals patienter med spridd cancer, inte minst de med den allvarliga hudcancerformen malignt melanom.

Immunterapi är, tillsammans med kirurgi, strålning och cytostatika, numera en av de fyra pelarna i kampen mot cancer och det är ett område där utvecklingen går snabbt. Även svensk cancerforskning ligger långt framme inom immunterapin. Under 2018 finansierade Cancerfonden ett 50-tal projekt inom detta spännande forskningsområde.

Morgondagens vård 

På Cancerfonden brukar vi poängtera att dagens forskning är morgondagens vård. Därför känner jag såväl stolthet som tillförsikt inför att ha medverkat till att Cancerfonden under 2018 beslutade att dela ut 606 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Detta är det högsta belopp som hittills har avsatts ett enskilt år i Cancerfondens historia och kan jämföras med föregående års 496 miljoner kronor.

”När Cancerfonden startade i början av 50-talet överlevde en av tre som fick cancer och i dag överlever två av tre.”

Vårt långsiktiga mål är att årligen dela ut en miljard kronor till svensk cancerforskning. Detta förutsätter att människors givarvilja och redan nu höga engagemang i cancerfrågan fortsätter att öka.

Här vilar ett stort ansvar såväl hos mig som hos mina medarbetare på Cancerfonden. Nyckelordet är tillsammans. Det är bara tillsammans vi kan nå vår vision om att besegra cancer och jag är så glad och stolt över alla som på olika sätt bidrar i kampen. 

Ett fint exempel på hur vi arbetar tillsammans mot vår vision är Rosa Bandet-kampanjen. Tillsammans med privatpersoner, företag och föreningar samlade vi in otroliga 84 miljoner kronor under 2018-års Rosa Bandet-kampanj.

I dag överlever två av tre

Genom att framgångsrikt finansiera den främsta cancerforskningen har Cancerfonden genom åren medverkat till att många fler överlever. När Cancerfonden startade i början av 1950-talet överlevde en av tre som fick cancer och i dag överlever två av tre. Men ska vi nå vår vision om att besegra cancer räcker det inte enbart med forskning 

Den bästa cancerbehandlingen är den som inte behövs – minst en tredjedel av all cancer kan förebyggas. Cancerfonden har under året intensifierat arbetet med att öka kunskapen om hur vi själva kan påverka den egna hälsan.

En äldre man och kvinna går med stavar i skogen.
Minst en tredjedel av all cancer kan förebyggas. Foto: Melker Dahlstrand

Vårt prioriterade mål inför 2019 är att höja allmänhetens kunskap om hur våra levnadsvanor påverkar risken för cancer. Flera attitydundersökningar som Cancerfonden genomfört visar nämligen att kunskapen om livsstil och cancer på flera punkter är oroväckande låg hos allmänheten.

Vårt internationella engagemang

Tillsammans med hjärt-kärlsjukdom, diabetes och kronisk lungsjukdom står cancer för 70 procent av alla dödsfall i världen. I september deltog Cancerfonden i en svensk delegation för att bidra med kunskap om dessa livsstilsrelaterade sjukdomar vid FN:s högnivåmöte i New York.

En härlig bild av mötet är det träningspass utanför FN-byggnaden som Cancerfonden tillsammans med Sveriges regering, WHO, Hjärt-Lungfonden, bjöd in FN-­delegaterna till. Allt för att sätta fokus på nyttan av fysisk aktivitet.

”606 miljoner kronor till svensk cancerforskning.”

Cancerfonden har som ett av ändamålen att finansiera svensk cancerforskning. Men kampen mot cancer sker inte isolerad från det arbete som sker utanför landets gränser. Under året valdes jag in i styrelsen för Union for International Cancer Control (UICC) som samlar över 1 000 organisationer från mer än 160 länder.

Organisationen innehåller såväl cancerorganisationer, hälsomyndigheter som patientorganisationer. Jag ser fram emot arbetet med stor ödmjukhet, hedrad över att jag får medverka till att göra skillnad i detta viktiga sammanhang.

Cancervården i fokus under valet 

När vi lägger 2018 till handlingarna går det inte att bortse från riksdagsvalet i september. Under valrörelsen tävlade våra riksdagspartier om att ta position i vårdfrågan, parallellt matade medierna oss med rapporter om tillståndet i svensk sjukvård. I fokus stod inte sällan cancervården.

I anslutning till politikerveckan i Almedalen presenterade vi därför Cancerfondsrapporten Val­special. Där identifierar Cancerfonden de fyra viktigaste frågorna inom cancervården: den bristande kompetensförsörjningen, den ojämlika cancervården, de långa väntetiderna och behovet att koncentrera den högspecialiserade cancer­vården.

”Partierna visar en närmast rörande samsyn i vikten av att reformera och satsa på cancervården.”

Rapporten kartlägger också hur riksdagspartierna ser på dessa fyra problemområden. Partierna visar en närmast rörande samsyn i vikten av att reformera och satsa på cancervården. Med tanke på den tvärpolitiska viljan till förändring oroar det att skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper växer i Sverige. Det krävs stort politiskt ledarskap och flera tuffa politiska beslut för att vända denna negativa utveckling.

Avslutningsvis, tack alla ni som gjorde 2018 till ännu ett fantastiskt insamlingsår – vi gör det här tillsammans!

Ulrika Årehed Kågström, 
Generalsekreterare Cancerfonden