Magcancer

I magen finns flera olika organ som alla har olika uppgifter i kroppens matspjälkningsapparat. En cancersjukdom benämns utifrån det organ den har uppkommit i.

8 februari 2013

Illustration: Roland Klang
1: lever, 2: magsäck, 3: tunntarm, 4: tjocktarm, 5: ändtarm
Bukspottkörteln ligger till vänster i buken gömd bakom magsäcken och syns inte.  

I magen finns flera olika organ som ingår i kroppens matspjälkning. Organen har olika funktion, till exempel så är magsäckens viktigaste uppgift att bearbeta maten och blanda den med magsaft så att den blir en tunnflytande välling. Vällingen transporteras sedan vidare ut i tunntarmen.

En cancersjukdom benämns utifrån det organ den har uppstått i, exempelvis så uppstår tjocktarmscancer så gott som alltid i en körtelcell i tjocktarmens slemhinna. Diagnosen som patienten får blir då tjocktarmscancer.

Det finns dessutom en typ av hormonproducerande tumörer som oftast uppstår i mag-tarmkanalen. Samlingsnamnet för dem är neuroendokrina tarmtumörer (carcinoider).

Nedan hittar du de flesta av de cancerdiagnoser som kan förekomma i magen.

Bukspottkörtelcancer
Carcinoider
Lever- och gallvägscancer
Magsäckscancer
Tunntarmscancer
Tjock- och ändtarmscancer

8 februari 2013
Britta Hedefalk, Kommunikatör och specialistsjuksköterska

Sidansvarig

Britta Hedefalk, Kommunikatör och specialistsjuksköterska skicka e-post

Författare

Elizabeth Johansson, Cancerfondens informations- och stödlinje skicka e-post

Granskning

Jan Zedenius, docent, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm och bitr. vetenskaplig sekreterare, Cancerfonden