Pressmeddelanden

Personalbrist i cancervården hotar patientsäkerheten

2014-04-02
Idag lanserar Cancerfonden den nionde utgåvan av Cancerfondsrapporten. En enkät som presenteras i rapporten visar att personalbrist är en realitet för i princip alla svenska cancerkliniker. Bristen på specialister hotar både patientsäkerhet och forskning.
Läs mer

Utbildningsinitiativ och nya forskartjänster stärker svensk cancerforskning

2014-03-12
Cancerfonden har beslutat vilka forskare som får sina tjänster finansierade av Cancerfonden. Elva forskartjänster finansieras i upp till sex år. Förutom de nya forskartjänsterna introducerar Cancerfonden ett nytt utbildningsinitiativ – Forskarskolor.
Läs mer