Om anslag och stipendier

Forskare och vårdpersonal kan ansöka om anslag eller stipendier från Cancerfonden. Nedan hittar du ansökningskategorier och anvisningar. 

Sök anslag för forskare

Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori. Skriv ut dem och ha dem till hands när du fyller i ansökningsformuläret.

Sök stipendier för vårdpersonal

Vårdpersonal kan ansöka om stipendier från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori. Skriv ut dem och ha dem till hands när du fyller i ansökningsformuläret.

Ansöknings- och beslutsdatum

Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.

Rapportering av avslutat anslag

Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.